Sigma cashback

Jak skorzystać z promocji? To bardzo proste!

 

1. Po zakupie sprzętu wejdź na stronę http://cashback.kconsult.pl/ i wypełnij znajdujący się tam formularz

2. Po wysłaniu formularza zgłoszeniowego otrzymasz e-mail z adresu cashback@kconsult.pl potwierdzający otrzymanie formularza 

3.  Następnie dokonasz finalnego potwierdzenia danych podanych w formularzu zgłoszeniowym poprzez pełną akceptację danych w mailu potwierdzającym.

4. Akceptacja danych musi nastąpić w terminie 7 dni od otrzymania maila wymagającego finalną akceptację zgłoszonych danych w formularzu zgłoszeniowym.

 

Modele biorące udział w promocji oraz kwota zwrotu:

Zapoznaj się z pełnym regulaminem promocji pod TYM adresem